Giữa tâm bão “đối đầu” cổ đông ngoại, nội bộ lại tố lãnh đạo Coteccons

22/06/2020 10:46

Liên quan đến những “lùm xùm” xảy ra gần đây tại Coteccons, theo diễn biến mới nhất, đích thân Trưởng ban Kiểm soát đã làm đơn tố cáo nhiều nội dung sai phạm của ban lãnh đạo công ty. Động thái trên càng khiến đại hội đồng cổ đông sắp tới trở nên căng thẳng hơn và dự đoán sẽ có nhiều kịch bản khác nhau về tương lai của “ông lớn” ngành xây dựng này.

Báo cáo bị cắt xén, chỉnh sửa?

Ngày 5/6/2020, ông Luis Fernando Garcia Agraz, Trưởng ban kKiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons - mã chứng khoán HOSE: CTD) đã gửi văn bản kiến nghị tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, tố cáo hàng loạt các vi phạm, trong đó có cắt xén, chỉnh sửa báo cáo của ban lãnh đạo Coteccons; Đồng thời, đề nghị tiến hành công bố thông tin sai phạm theo quy định.

Cụ thể, theo văn bản cho biết, ngày 22/01/2020, BKS đã gửi cho Thư ký Hội đồng quản trị (HĐQT) bản báo cáo quản trị công ty (phần của BKS) nhưng trong báo cáo của HĐQT được công bố vào ngày 30/01/2020 thì đã bị chỉnh sửa, cắt bỏ, thậm chí trái ngược với báo cáo gốc của BKS.

Tiếp đó, ngày 5/5/2020, BKS tiếp tục gửi lên HĐQT báo cáo thường niên về phần của BKS. Tuy nhiên, ngày 29/5/2020, ông Nguyễn Sỹ Công, Tổng Giám đốc Coteccons đã ký công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2019, trong đó, phần báo cáo của BKS hoàn toàn khác với bản báo cáo do BKS soạn thảo.

Đáng lưu ý, theo ông Luis Fernando Garcia Agraz, trong 8 nội dung đã cắt xén, chỉnh sửa trong báo cáo của BKS có những nội dung thể hiện sự lũng đoạn của ban lãnh đạo, thành lập hàng loạt công ty khác nhau và sở hữu chéo. Trong đó, có việc đưa người nhà và người của Coteccons sở hữu cổ phần nhưng không công bố theo quy định của pháp luật, dẫn đến sự suy giảm quyền lợi của công ty cũng như quyền lợi của cổ đông.

Can thiệp sâu vào hoạt động của BKS?

Theo văn bản kiến nghị trên, ngày 4/10/2019, BKS họp với ban điều hành công ty, yêu cầu cho phép kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán đặc biệt theo yêu cầu của cổ đông nhưng bị ban điều hành từ chối mà không nêu rõ lý do.

Tiếp đó, ngày 2/12/2019, BKS đã ban hành Nghị quyết số 6/2019 đề nghị HĐQT tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhưng cũng không được phê chuẩn.

Ngày 11/3/2020, ban điều hành đã ra các quyết định điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc BKS) sang các bộ phận hoặc địa điểm làm việc khác mà chưa được sự đồng ý của BKS.

Nhằm phản đối việc này, ngày 16/3/2020, BKS đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-BKS yêu cầu ban điều hành hủy bỏ các quyết định trên để khôi phục hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

Tới thời điểm hiện tại, yêu cầu trên không được thực hiện, do đó, Ban Kiểm toán nội bộ không thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát nội bộ của mình.

Văn bản của ông Luis Fernando Garcia Agraz, Trưởng ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Văn bản của ông Luis Fernando Garcia Agraz, Trưởng ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Ngày 17/3/2020, BKS đã gửi công văn yêu cầu ban điều hành cung cấp thông tin để BKS rà soát báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam. Tuy nhiên, ban điều hành từ chối cung cấp thông tin.

Đặc biệt, văn bản còn tố cáo, ngày 18/3/2020, bằng giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, một công ty luật đã gửi email không công nhận vai trò của 2 thành viên BKS là ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam.

Theo ông Luis Fernando Garcia Agraz, đây là sự vi phạm và cản trở hoạt động của BKS và HĐQT không thông qua bất kỳ nghị quyết nào về việc chỉ định công ty luật trên đưa ra ý kiến tư vấn cho Coteccons.

“Mổ xẻ” hệ sinh thái của Coteccons

Vấn đề rất đáng lưu ý cũng được Trưởng BKS nêu ra, đó là một số quản lý cấp cao của Coteccons và người có liên quan lại nắm giữ quyền sở hữu đáng kể tại các công ty khác hoạt động trong cùng ngành nghề kinh doanh với Coteccons hoặc các ngành nghề kinh doanh liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện theo pháp luật (ĐDTPL) của Coteccons đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons, trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc F.D.C, với tỷ lệ sở hữu là 49% theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất ngày 12/10/2017 (theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của F.D.C).

Vợ ông Nguyễn Bá Dương - bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần BM Windows (BM Windows) với tỷ lệ sở hữu là 60% (theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới của BM Windows ngày 19/7/2016).

Ông Nguyễn Minh Hoàng, con ông Nguyễn Bá Dương là cổ đông sáng lập Công ty TNHH BOHO DECOR được thành lập ngày 5/8/2015 với với tỷ lệ góp vốn 40% (theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới).

Ông Nguyễn Xuân Đạo, em ông Nguyễn Bá Dương, tham gia vào các công ty khác nhau: Cổ đông sáng lập của Newtecons, trước đây là F.D.C, với tỷ lệ sở hữu là 34% theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất; Cổ đông sáng lập của BM Windows với tỷ lệ góp vốn 10%; Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải pháp Sol (trước đây là Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải pháp S.M.A.R.T được thành lập ngày 19/11/2015 với tỷ lệ sở hữu là 29.9%); Chủ sở hữu trước đây của Công ty TNHH Xây dựng Dcons (trước có tên là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Gia Minh).

Ngoài ra, ông Trần Quang Quân hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Coteccons, có liên quan đến các công ty sau: Cổ đông sáng lập của Newtecons, trước đây là F.D.C, với tỷ lệ sở hữu 17% theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất F.D.C; Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons (Ricons).

Ông Ngô Thanh Phong, Chánh Văn phòng Coteccons, là cổ đông sáng lập của BM Windows với tỷ lệ sở hữu là 10% theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới của BM Windows ngày 19/7/2016.

Đáng lưu ý, văn bản kiến nghị của ông Luis Fernando Garcia Agraz cho biết, các biên bản họp, nghị quyết, trong đại hội cổ đông kể từ năm 2015 và các năm tiếp theo, cũng như trong các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và các tài liệu công bố thông tin của công ty, Coteccons không công bố tỷ lệ sở hữu của ông Dương và ông Quân, các cán bộ quản lý của công ty và những người trong gia đình tại các công ty nói trên.

Điều này đã vi phạm quy định công khai lợi ích có liên quan tại Điều 159, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 24 và Điều 32, Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ.

 Coteccons lên tiếng

Liên quan những lùm xùm vừa qua, ngày 10/6, trên trang web của Coteccons đã đăng tải thông cáo báo chí do ông Nguyễn Sỹ Công - Tổng Giám đốc Coteccons ký, trong đó cho biết: Vào ngày 9/6/2020, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện thông báo của cổ đông THE8TH Pte. Ltd., đề cập đến việc cổ đông này đã gửi thư đến HĐQT Coteccons yêu cầu bổ sung một số nội dung vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo đại diện Coteccons, trong thông báo này có nhiều thông tin không đúng sự thật, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Coteccons cũng như quyền lợi của các cổ đông khác. 

Bên cạnh đó, thông cáo báo chí trên cũng cho biết: “Ngày 5/3/2020, công ty đã nhận được công văn số 281/SGDHCM-NY về việc “Coteccons không có Trưởng ban Kiểm soát là kế toán viên, kiểm soát viên chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 4, Điều 20, Nghị định 71/2017/ND-CP”. Chính vì vậy, chúng tôi đã liên hệ với cổ đông Kusto và các bên liên quan để chọn lựa ứng viên thay thế ông Luis Garcia (người của Kusto đang giữ vị trí Trưởng BKS Coteccons) cũng như thành viên BKS khác không đáp ứng được các tiêu chí theo Nghị định 71.

HĐQT đang tích cực làm việc với cổ đông lớn để bầu thay thế thành viên BKS tại ĐHĐCĐ năm 2020 nhằm đảm bảo Coteccons tuân thủ đúng quy tắc quản trị của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Vì vậy, những cáo buộc về việc công ty vô hiệu hóa hoạt động của BKS là hoàn toàn không đúng sự thật”.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Lâu đài 7 tầng diễn ra đám cưới gây "sốt" cộng đồng mạng, cô dâu đeo vàng trĩu cổ Lâu đài 7 tầng diễn ra đám cưới gây "sốt" cộng đồng mạng, cô dâu đeo vàng trĩu cổ

Trong đám cưới, cô dâu đeo vàng trĩu cổ trong đó riêng của bố mẹ đã là 200 cây vàng cùng 2 sổ đỏ làm của hồi môn. Được biết, chú rể cũng thuộc hàng đại gia không kém.

Mobile money sẽ góp phần làm giảm nợ xấu ngân hàng? Mobile money sẽ góp phần làm giảm nợ xấu ngân hàng?

Giải ngân qua Mobile Money sẽ nhanh chóng hơn mô hình truyền thống, đồng thời, góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng.

Nguyễn Trang - Nguyễn Nguyên

Cùng chuyên mục