10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động

19/01/2021 10:08

Bộ luật Lao động năm 2012 (hiệu lực từ ngày 1-1-2021) có nhiều điểm mới về hợp đồng lao động mà người lao động cần biết để đảm bảo quyền lợi bản thân.

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 1

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 2
 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 3
 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 4
 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 5
 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 6
 

 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 7
 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 8
 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 9
 

10 điểm mới về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động - ảnh 10
 

VIẾT LONG (theo molisa.gov.vn)

Cùng chuyên mục