MEGASTORY

Các ngân hàng nước ngoài đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Trang Fibre2Fashion của Mỹ mới đây đưa tin một số tổ chức tài chính nước ngoài đã đưa ra những dự đoán tương đối tích cực cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2022, với mức tăng trưởng dự kiến 6,5-6,7%.