MEGASTORY

Bất động sản Phát Đạt (PDR): Liên tục mua lại trái phiếu, báo lỗ hơn 200 tỷ trong quý 4.2022

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ cuối năm 2022 đến nay, Phát Đạt đã liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn. Gần nhất, ngày 17.1, công ty đã chi hơn 893 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu thuộc 5 lô, trong đó, lô PDRH2123001 đáo hạn vào tháng 2 tới đây đã được công ty tất toán với giá trị 400 tỷ đồng.