MEGASTORY

Các tập đoàn lớn cân nhắc đầu tư vì thuế tối thiểu toàn cầu

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra các quyết định đầu tư mới. Tuy nhiên, các tập đoàn lớn trì hoãn kế hoạch đầu tư mới, mở rộng đối với các dự án quy mô lớn trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.