MEGASTORY

Thuốc nhuộm tóc có gây ung thư không? Nghiên cứu 35 năm khiến nhiều người sững sờ

Thuốc nhuộm tóc chứa nhiều thành phần gây nguy hại đối với sức khỏe con người.