Thanh niên chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi: 'Học âm nhạc'

Theo đại diện thôn La Châu, nam thanh niên chữa bệnh câm điếc đang học âm nhạc ở Huế, không học gì liên quan đến ngành y.