Sau ngày 1/8, TP.HCM có thể giãn cách xã hội thêm 1 - 2 tuần nữa

Đến ngày 1/8, TP sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp, có thể áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị 12 và Công văn 2468 thêm 1 - 2 tuần.