Con đi học về, thấy bố mẹ chết mỗi người một nơi ở Nghệ An

Khi đi học về, hai người con đi tìm bố mẹ thì kinh hãi phát hiện cả hai người đều đã tử vong.