Ngân hàng Nhà nước khẳng định đủ nguồn lực để bình ổn thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường, nếu có diễn biến bất thường, sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường.