Chứng khoán phái sinh – có thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư?

Chứng khoán phái sinh là loại chứng khoán có giá trị được xác định (sinh ra) dựa trên giá trị của tài sản khác. Thị trường chứng khoán phái sinh khai trương hoạt động từ tháng 8/2017, hiện có hai sản phẩm phái sinh trên các tài sản cơ sở là chỉ số cổ phiếu VN30 và trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm (dành riêng cho nhà đầu tư tổ chức).