Hà Nội hiện có bao nhiêu tổ chức tín dụng?

Riêng năm 2020, tăng trưởng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 12,91% trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 9,58%. Tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm chưa đến 2%.