TP.HCM phát triển khu Đông: Cơ hội cho BĐS hưởng lợi

Việc sáp nhập 3 quận phía Đông để xây dựng Khu đô thị sáng tạo mới của TP HCM được kỳ vọng sẽ trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế...