Lỗ bán niên hàng trăm tỉ, cổ phiếu Đất Xanh không được giao dịch ký quỹ

21/08/2020 16:32

Ngay sau khi công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm lỗ ròng hơn 488 tỉ đồng, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã đưa Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group) vào danh sách không được giao dịch ký quỹ.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có văn bản bổ sung cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã cổ phiếu: DXG) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Lý do được đưa ra bởi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Trước đó, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của Đất Xanh Group do Công ty Ernst & Young (EY) kiểm toán cho thấy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 488 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, chênh lệch hơn 500 tỷ đồng so với con số do doanh nghiệp tự lập ở báo cáo tài chính quý 2/2020.


Sau khi lỗ ròng hơn 488 tỉ đồng, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã đưa Đất Xanh Group vào danh sách không được giao dịch ký quỹ. (Ảnh: Trụ sở của Đất Xanh Group).

Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh của Đất Xanh Group bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ là do giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG) hôm 22/7 và 24/7. Ở thương vụ này, giá trị chuyển nhượng là 542 tỷ đồng, trong khi giá trị sổ sách là 1.079 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Đất Xanh Group giảm hơn 500 tỷ xuống còn 20.479 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn với 8.844 tỷ và các khoản phải thu đến 6.660 tỷ đồng. Mặt khác, tiền và tương đương tiền trong kỳ cũng tăng đáng kể từ 793 tỷ lên hơn 1.266 tỷ đồng.

Năm 2020, Đất Xanh Group đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.034 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 16% và 15% so với kết quả năm 2019.

Ngoài cổ phiếu của Đất Xanh Group, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng thông báo nhiều cổ phiếu niêm yết trên sàn không được giao dịch ký quỹ.

Trong đó có mã VFG của Công ty CP Khử trùng Việt Nam không đủ điều kiện giao dịch kí quĩ do báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét không có ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Một số cổ phiếu khác có tình trạng lỗ ròng bán niên như Đất Xanh bao gồm TDG, TNT, HOT, DTA, CHP. Tính đến 17/8, danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên HoSE đã có 66 cổ phiếu.

Văn Đức

Cùng chuyên mục