Mua nhà ở hình thành trong tương lai và những điều cần biết

13/01/2021 11:34

Những kiến thức cơ bản về mua nhà ở hình thành trong tương lai giúp bên mua tránh nhiều rủi ro trong quá trình giao dịch.

Nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Nhà ở hình thành trong tương lai là một loại tài sản hình thành trong tương lai, giao dịch về nhà ở hình thành trong tương lai chịu sự điều chỉnh chung của pháp luật về tài sản hình thành trong tương lai và pháp luật về nhà ở.

Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, nhà ở hình thành trong tương lai được định nghĩa như sau: “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

.Ảnh: Phan AnhMua nhà ở hình thành trong tương lai, người mua cần phải tìm hiểu kỹ để hạn chế rủi ro. Ảnh: Phan Anh

Quyền lợi của người mua nhà ở hình thành trong tương lai

- Được thẩm tra về điều kiện mở bán: Trước khi ký hợp đồng mua bán, bên mua có quyền yêu cầu bên bán cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý kèm theo.

- Được bảo lãnh bởi ngân hàng: Ngân hàng bảo lãnh các vấn đề như bảo lãnh nghĩa vụ tài chính, giải quyết giúp người mua khi chủ đầu tư không bàn giao đúng cam kết.

- Thanh toán theo quy định của pháp luật: Bên mua chỉ thanh toán đợt đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao.

- Chỉ ký hợp đồng mua khi dự án đã giải chấp: Chủ đầu tư thế chấp dự án để vay ngân hàng đầu tư nhưng chỉ được ký hợp đồng mua bán với người mua sau khi giải chấp.

- Được thương lượng chỉnh sửa hợp đồng mua bán: Đây là hợp đồng dân sự. Vì vậy, người mua nhà hoàn toàn có quyền thương thuyết, thêm bớt hay thay đổi điều khoản hợp đồng trước khi ký.

- Được bồi thường khi chủ đầu tư chậm bàn giao: Theo đúng luật, bên mua được quyền đưa ra yêu cầu, cam kết bồi thường đều bằng văn bản cụ thể.

- Thỏa thuận rõ các khoản chi trong tương lai: Các bên thỏa thuận rõ ràng về các khoản chi trong tương lai như: Chi phí quản lý, dịch vụ phát sinh đi kèm với việc bảo trì, sử dụng bất động sản tại thời điểm bắt đầu mua căn hộ sẽ khác với lúc nhận bàn giao.

Trang Thiều

Cùng chuyên mục