Không có chuyện sau một đêm sẽ có ngay hàng chục triệu tài khoản Mobile Money

Theo NHNN, sẽ không có chuyện mở tài khoản Mobile Money tự động. Việc có mở tài khoản, nộp tiền và sử dụng hay không hoàn toàn nằm ở quyết định của khách hàng.