Những địa phương nào đã cán mốc 30.000 tỷ đồng thu ngân sách?

Hiện có 6 địa phương đã có số thu ngân sách trên 30.000 tỷ đồng.

 Những địa phương nào đã cán mốc 30.000 tỷ đồng thu ngân sách?- Ảnh 1.

TP. HCM

Theo Cục Thống kê TPHCM, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 229.418 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ các khu vực kinh tế đều tăng góp phần thu nội địa tăng 25,3%, riêng thu từ dầu thô giảm 14,7% và thu từ xuất nhập khẩu giảm 8%.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 170.930 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, chiếm 74,5% tổng thu cân đối và tăng 25,3% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 15.338 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, chiếm 6,7% tổng thu và tăng 18%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 51.796 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán, chiếm 22,6% tổng thu và tăng 18,5%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 38.555 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán, chiếm 16,8% tổng thu và tăng 18,6%.

Thu dầu thô ước thực hiện 9.157 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán, chiếm 4% tổng thu cân đối và giảm 14,7%.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 49.329 tỷ đồng, đạt 37,7% dự toán, chiếm 21,5% tổng thu cân đối và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội

Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, 5 tháng đầu năm thu nội địa đạt 215.900 tỷ đồng, đạt 57% và tăng 12,9%; thu từ dầu thô 1.600 tỷ đồng, đạt 53,7% và tăng 36,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9.800 tỷ đồng, đạt 36,3% và tăng 6,1%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2024: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 41.900 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán năm và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 14.900 tỷ đồng, đạt 55,7% và tăng 15,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 48.300 tỷ đồng, đạt 61,4% và tăng 19,6%; thu lệ phí trước bạ 2.800 tỷ đồng, đạt 43,4% tăng 3,1%; thu phí và lệ phí 9.600 tỷ đồng, đạt 49,3% và tăng 30,1%.

Hải Phòng

Theo Cục Thống kê Hải Phòng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố tháng 5/2024 ước đạt 8.955,9 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 3.854,8 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.099,1 tỷ đồng.

 Những địa phương nào đã cán mốc 30.000 tỷ đồng thu ngân sách?- Ảnh 2.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 5, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 51.114,9 tỷ đồng, đạt 47,88%, dự toán HĐND thành phố giao và tăng mạnh 34,08% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 26.613,2 tỷ đồng, đạt 59,14% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 112,31% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 23.557,8 tỷ đồng, đạt 39,26% dự toán HĐND thành phố và bằng 97,01% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan với số thu khoảng 39.792 tỷ đồng, đạt 44,91% dự toán, tăng 6,04% so với cùng kỳ. 

Trong các khoản thu ngân sách, lớn nhất vẫn là thu từ khu vực doanh nghiệp FDI với 7.552 tỷ đồng; tiếp theo là thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 2.298 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 1.945 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương 1.548 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 906 tỷ đồng; thu xổ số 903 tỷ đồng.

Bình Dương

Lũy kế thu ngân sách 5 tháng trên địa bàn tỉnh ước đạt 30.813 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 47% dự toán HĐND tỉnh.

Quảng Ninh

Theo Sở Tài chính Quảng Ninh, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước 2 quý đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt hơn 30.700 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023… 

Những địa phương nào đã cán mốc 30.000 tỷ đồng thu ngân sách?- Ảnh 3.

 

Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng ước đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 19% kịch bản 6 tháng và tăng 21% cùng kỳ; thu nội địa 6 tháng ước đạt trên 21.300 tỷ đồng, bằng 100% kịch bản 6 tháng.

Link nội dung: https://kinhtevadoisong.vn/nhung-dia-phuong-nao-da-can-moc-30000-ty-dong-thu-ngan-sach-a168071.html