Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống 20 ngày

22/01/2021 08:12

Từ 01.01.2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 với những điều chỉnh liên quan đến quy định cấp giấy phép xây dựng chính thức có hiệu lực.

Từ 01.01.2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 với những điều chỉnh liên quan đến quy định cấp giấy phép xây dựng chính thức có hiệu lực.

Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình.

Ngoại trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 (ví dụ công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...), tất cả những công trình còn lại khi thực hiện xây dựng, di dời đều phải xin cấp giấy phép xây dựng.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có nhiều điểm mới liên quan đến gấy phép xây dựng. Ảnh minh họa: Cường NgôLuật Xây dựng sửa đổi 2020 có nhiều điểm mới liên quan đến giấy phép xây dựng. Ảnh minh họa: Cường Ngô

Quy định rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 chính thức rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.

Theo đó, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình. Bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Như vậy, thời gian cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng phải xem xét thêm, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện. Nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014.

 

Điểm danh 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng vừa được Quốc hội thông qua Điểm danh 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng vừa được Quốc hội thông qua

Mới đây, Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đáng chú ý, điểm mới của dự luật là điều chỉnh các quy định về cấp giấy phép xây...

Trang Thiều

Bạn đang đọc bài viết "Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống 20 ngày" tại chuyên mục MEDIA.

Cùng chuyên mục