Hầm Thủ Thiêm tạm cấm xe, người dân đi đường nào vào quận 1?

Hầm đường bộ Thủ Thiêm (nối quận 1 và quận 2) tạm cấm phương tiện để diễn tập chữa cháy 2 ngày cuối tuần. Sở GTVT TP.HCM đã đề xuất 5 hướng lưu thông thay thế.