Ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lúc khó khăn ngân hàng phải chia sẻ với doanh nghiệp

2 giờ trước

Trước đại diện các bộ, ngành, hiệp hội và chủ tịch, tổng giám đốc 38 ngân hàng thương mại, Thủ tướng nêu rõ, hội nghị hôm nay có tinh thần như hội nghị “Diên Hồng” nhằm bàn việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế, khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.