VinFast điều chỉnh mục tiêu giao xe trong năm 2024

16 giờ trước

Theo VinFast, những bất ổn kinh tế và thách thức trên toàn cầu đòi hỏi một chiến lược thận trọng hơn trong những tháng còn lại của năm 2024.