Khởi nghiệp

Tìm xung lực mới cho khởi nghiệp

10:26 24/02/2024

Với nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, năm 2023, Đồng Nai là một trong 3 địa phương được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá là nổi bật trong phong trào khởi nghiệp.