MEGASTORY

Phụ nữ sống thọ, chậm lão hóa thường có 5 đặc điểm: Chiếm 3 điểm trở lên cũng chứng tỏ bạn rất khỏe mạnh

Theo các chuyên gia, phụ nữ nếu muốn "đoán trước" bản thân sống thọ hay không thì có thể dựa vào 5 đặc điểm dưới đây.