MEGASTORY

Nữ sinh sinh năm 1998 đỗ tiến sĩ ĐH Oxford, mong trở về Việt Nam làm việc

Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư sinh năm 1998 đỗ tiến sĩ ĐH Oxford chia sẻ, rất muốn trở về Việt Nam để phát triển nghiên cứu, cũng như hướng dẫn nghiên cứu cho thế hệ tiếp theo.