TIÊU ĐIỂM

Phát triển nhà ở xã hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 'không để ai bỏ lại phía sau'

18 giờ trước

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 418.200 căn, tăng 4 dự án, 6.950 căn so với thời điểm báo cáo ngày 15/3/2024.