MEGASTORY

Cần đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi bán lẻ xăng dầu

11 giờ trước DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

Trước tình trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa bán lẻ xăng dầu càng bán càng lỗ do mức chiết khấu thấp, Bộ Công thương cần có trách nhiệm hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi phân phối sản phẩm.