MEGASTORY

Đảm bảo thi công và phòng chống dịch trên công trường điện gió Tây Nguyên

Thi công trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, chủ đầu tư điện gió Ea Nam - Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) luôn coi việc vừa sản xuất, thi công vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh cho các kỹ sư, công nhân trên công trường là ưu tiên hàng đầu.