Hội Doanh nhân trẻ

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam "hiến kế" về cải cách thủ tục hành chính Thủ tướng Chính phủ

2 ngày trước

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị một số vấn đề tại phiên họp thứ ba của tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ