MEGASTORY

Quý 4, nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý những gì?

DNVN - Báo cáo mới đây của Bảo Việt Securities (BVSC) nhận định, trong quý 4 sẽ có một số thông tin tích cực và tiêu cực mà nhà đầu tư nên chú ý quan tâm.