MEGASTORY

Nền kinh tế Việt Nam năm 2022: Tận dụng cơ hội cho tăng trưởng

Năm 2021 vừa qua, dù gặp khó khăn, bất lợi do đại dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn ghi danh trong số ít quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng dương, tiếp tục duy trì hình ảnh năng động và khả năng chống chịu, vượt khó. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội mới, với nhiều chỉ dấu thực tế để bứt phá, hứa hẹn tăng trưởng cao hơn trong năm 2022.