Hodeco: Doanh thu BĐS lao dốc, lãi quý IV tăng 72% nhờ bán cổ phần

Admin
Nhờ lãi bán cổ phần, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) mới có được lợi nhuận trước thuế 219 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.
hodeco-doanh-thu-bds-lao-doc-lai-quy-iv-tang-72-nho-ban-co-phan-1674436206.jpg
Hodeco (HDC): Doanh thu BĐS lao dốc, lãi quý IV tăng 72% nhờ bán cổ phần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2022, doanh thu thuần của HDC đạt 173 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự sụt rất giảm mạnh của mảng kinh doanh bất động sản đầu tư, giảm 73%, trong khi đây là mảng chiếm hơn 62% tổng doanh thu trong quý của công ty.

Do doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp chỉ đạt 32 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính của HDC trở nên đặc biệt nổi bật với doanh thu 255 tỷ đồng, tăng gấp 127 lần, chủ yếu là lãi bán cổ phần; trong khi đó, chi phí tài chính đạt 48 tỷ đồng, tăng 4 lần.

Các loại chi phí khác được quản lý khá tốt với chi phí bán hàng chỉ 3 tỷ đồng, giảm 62%; chi phí quản lý đạt 16 tỷ đồng, tăng 23%.

Do đó, kết quý IV/2022, HDC có lãi trước thuế 219 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của HDC đạt 1.298 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước; lợi nhuận gộp đạt 479 tỷ đồng, giảm 1,4%. Biên lợi nhuận gộp đạt 36,9%, cải thiện 1 điểm % so với năm trước.

Nhờ sự đột khởi trong quý IV/2022, hoạt động tài chính cả năm có doanh thu 260 tỷ đồng, đóng góp lớn cho lợi nhuận cả năm của HDC. Kết năm, HDC báo lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng, tăng 38%; lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Năm 2022, HDC đặt mục tiêu doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 430 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 68% mục tiêu doanh thu và 97% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HDC đạt 4.421 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là công ty đã đầu tư chứng khoán kinh doanh 111 tỷ đồng nhưng thua lỗ 40 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn có mức độ tăng đáng kể, tăng 49%, đạt 1.088 tỷ đồng. Điều tương tự diễn ra với chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang khi đã tăng 66%, đạt 1.070 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm 41%, đạt 1.091 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc năm 2022, nợ phải trả của HDC đạt 2.558 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong khi khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 53%, còn 94 tỷ đồng thì khoản vay ngắn hạn tăng 38%, đạt 722 tỷ đồng, vay dài hạn tăng 18%, đạt 968 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HDC đạt 1.864 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,37 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh dương 89 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 309 tỷ đồng của năm trước, nhờ vào lợi nhuận lớn và giảm hàng tồn kho (340 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do công ty tăng chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (759 tỷ đồng) nên dòng tiền đầu tư âm 484 tỷ đồng. Điều này khiến công ty phải tiếp tục duy trì dòng tiền đi vay tương đối lớn, đạt 1.164 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước) để trang trải.

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần trong năm vẫn âm 50 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 11 tỷ đồng, giảm 82% so với đầu năm.