Khai sai thuế, PNJ bị Tổng cục Thuế truy thu và xử phạt 13 tỷ đồng

Admin
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vừa bị Tổng cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phải nộp là 13,116 tỷ đồng.
khai-sai-thue-pnj-bi-tong-cuc-thue-truy-thu-va-xu-phat-13-ty-dong-1694910547.jpg

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin liên quan đến việc nhận quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra thuế với các khoản phạt và nghĩa vụ thuế bổ sung.

Theo quyết định xử lý vi phạm, PNJ bị phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp. Cụ thể, năm 2021 là hơn 442 triệu đồng và năm 2022 hơn 1,6 tỷ đồng.

Số tiền thuế truy thu gồm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 hơn 2,1 tỷ đồng; năm 2022 gần 8 tỷ đồng. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2021 hơn 80 triệu đồng, năm 2022 hơn 182 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 712 triệu đồng.

Tổng số tiền PNJ bị phạt và truy thu thuế là 13,116 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 7 của công ty lần lượt là 2.364 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.

PNJ cho biết đà giảm doanh thu so với cùng kỳ đã được thu hẹp và lợi nhuận sau thuế được cải thiện nhờ thực hiện tối ưu hóa vận hành. Cụ thể, PNJ đạt được doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tháng 7 là 2.364 tỷ đồng (giảm 5,8% so với cùng kỳ) và 85 tỷ đồng (tăng 6,7% so với cùng kỳ).

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.823 tỷ đồng (giảm 9,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.171 tỷ đồng (tăng 0,3% so với cùng kỳ). Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 60,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.