939 Group tự tin khẳng định vị thế nhà thầu tổng hợp hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ

Kinh tế và Đời sống
Với hơn 15 năm thành công và phát triển, cùng các thành tựu nổi bật, đến nay 939 Group tự tin khẳng định vị thế là nhà thầu tổng hợp hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ và tự hào đạt Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia, top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam.