CLB Đầu tư và Khởi nghiệp DNT Đồng Nai thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

18:13 08/06/2024

Ngay từ những ngày đầu thành lập, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Đồng Nai luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các bạn trẻ khởi nghiệp, hỗ trợ các Doanh nhân trẻ trên địa bàn.