CSGT dẫn đường cho hàng nghìn người từ miền Nam về Tây Nguyên

Mỗi ngày có hàng nghìn người từ các tỉnh phía Nam về Tây Nguyên. Khi đến địa phận Đắk Nông, họ được CSGT dẫn đường.