Hành trình Caravan Doanh nhân trẻ Nam Bộ với chủ đề ‘Nghĩa tình Đất Mũi’ thành công tốt đẹp

Kinh tế và Đời sống
Hành trình Caravan Doanh nhân trẻ Nam Bộ với chủ đề "Nghĩa tình đất Mũi", do Hội Doanh nhân trẻ 6 tỉnh Nam Bộ phối hợp tổ chức xuất phát từ Long An đến Cà Mau từ ngày 19 đến hết ngày 21/4 đã thành công tốt đẹp.