Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Khương đón nhận danh hiệu Doanh nhân xuất sắc năm 2024

Kinh tế và Đời sống
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Duy Khương, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 939 (939 Group) vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nhân xuất sắc năm 2024.