Chuỗi sự kiện nỗi bật tại Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh năm 2024

Kinh tế và Đời sống
Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 31/5 đến 09/6, là chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa - giải trí - nghệ thuật - thể thao - ẩm thực - mua sắm, định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu, góp phần định vị Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa.