Thép Tiến Lên sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2024

Kinh tế và Đời sống
Năm 2023 nền kinh tế còn nhiều khó khăn, song với kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ Thép Tiến Lên vẫn đón nhận tin vui khi vượt chỉ tiêu doanh thu về mức lợi nhuận dương trong Quý I/2024, cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2023.