Bản tin Doanh nghiệp ngày 26/2: SHP tạm hoãn chi trả cổ tức do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý

Kinh tế và Đời sống
Trước đó, SHP dự kiến chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2023 vào 12/3/2024 và dự kiến thanh toán vào 21/3/2024. Tuy nhiên hiện công ty sẽ tạm hoãn do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý đối với VSDC.