Bị cáo có bao nhiêu ngày để gửi đơn xin ân giảm sau khi bị tuyên tử hình?

Kinh tế và Đời sống
Bị cáo có bao nhiêu ngày để gửi đơn xin ân giảm sau khi bị tuyên tử hình? - 1

Bị cáo có bao nhiêu ngày để gửi đơn xin ân giảm sau khi bị tuyên tử hình?

A

7 ngày

Theo khoản 1 Điều 367 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.
Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.
Trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì Tòa án nhân dân tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình.

B

15 ngày

C

30 ngày

D

45 ngày

Anh Nhật