Bình Thuận: Phát hiện 7/10 doanh nghiệp xăng dầu vi phạm

Tuyết Trang
Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phát hiện 07 doanh nghiệp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là 256.500.000 đồng.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1539/QĐ-CQLTT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Thuận; từ đầu năm đến nay, Đội QLTT số 4 đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với 10 doanh nghiệp, phát hiện 7 doanh nghiệp vi phạm với các hành vi vi phạm như: Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định; Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 256.500.000 đồng.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 4 tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 nêu trên; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận; đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin để kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tâm An (t/h)