Bất động sản

Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường

3 ngày trước

Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô; rà soát, đánh giá và đề xuất Chính phủ xem xét kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ trong thời gian tới.