MEGASTORY

Chủ đầu tư dự án Bcons Polygon: Một đồng vốn... bảy đồng nợ

Kết thúc năm 2020, Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons - chủ đầu tư dự án Bcons Polygon ghi nhận nợ phải trả vượt ngưỡng 2.090 tỷ đồng, cao gấp 7,11 lần so với vốn chủ sở hữu (293,6 tỷ đồng), cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt với những rủi ro tài chính không nhỏ.