MEGASTORY

Cấm cá nhân không được hoạt động môi giới bất động sản độc lập, có dẹp được nạn "thổi giá"?

Bộ Xây dựng cho biết, đội ngũ môi giới bất động sản hoạt động thiếu chuyên nghiệp, nặng tính "chụp giật", kiếm lời, chưa tôn trọng khách hàng, gây thiệt hại cho khách hàng dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài…