Bất động sản

Dòng kiều hối trợ lực thị trường bất động sản

17 giờ trước

Với các quy định thông thoáng về sở hữu nhà ở đối với Việt kiều trong Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024, lượng kiều hồi ước tính hàng tỷ USD/năm về Việt Nam đang được kỳ vọng là trợ lực tạo dòng tiền cho thị trường bất động sản (BĐS).