MEGASTORY

Ban hành Nghị định 08: Doanh nghiệp bớt 'khó thở', trụ lại lâu hơn chờ BĐS hồi phục

Bình luận về các sửa đổi của Nghị định 08 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, cho hay Nghị định 08 đã tạm ngưng một số quy định khá chặt chẽ từng được quy định tại Nghị định 65. Điều này khiến thị trường “dễ thở” hơn, các doanh nghiệp dễ phát hành trái phiếu hơn và sẽ tác động tích cực đến thị trường khi tỷ lệ phát hành trái phiếu có thể được tăng thêm.