Đầu tư

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào 2025

05:25 10/01/2024

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025 và trong năm 2024 đưa vào khai thác, sử dụng ít nhất 130 km đường bộ cao tốc.