Đẩy nhanh tiến độ hệ thống giám sát giao thông cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Kinh tế và Đời sống
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025.
Đẩy nhanh tiến độ hệ thống giám sát giao thông cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2- Ảnh 1.

Một đoạn thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đi qua huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, tính toán kỹ lưỡng chi phí đầu tư, thiết kế, kiến trúc tổng thể hệ thống giám sát, điều hành giao thông.

"Chủ đầu tư các dự án thành phần phải khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định; trong đó, hệ thống giám sát, điều hành giao thông của các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo hoàn thành đồng bộ với dự án khi đưa vào khai thác", Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm rà soát, tham mưu về nguồn vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện đối với hệ thống giám sát, điều hành giao thông của các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam cả hai giai đoạn.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo về phương án và tiến độ đầu tư hệ thống; chủ trì tổ chức thẩm định và tham mưu Bộ phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công; thực hiện cơ quan chuyên môn về xây dựng trong đầu tư hệ thống giám sát, điều hành giao thông các dự án thành phần cao tốc do nhà nước đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 6 trong quá trình tổ chức thiết kế hệ thống giám sát, điều hành giao thông; tham gia ý kiến đầy đủ các nội dung về giải pháp thiết kế, kiến trúc tổng thể, chi phí đầu tư hệ thống đảm bảo tiết kiệm, đồng bộ, hiện đại.

Đơn vị này cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo thẩm quyền đối với các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống.