Nam Định tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước

Tuyết Trang
UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành văn bản số 314/UBND-VP6, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Nam Định tăng cường quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nướcẢnh minh họa

Theo đó, sau gần 2 năm triển khai thực hiện Thông tư số 23/2021/TTBTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử thuốc lá và rượu sản xuất trong nước, công tác quản lý thuế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Hiện đại hóa việc tra cứu, quản lý, sử dụng tem điện tử trên ứng dụng, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thuận lợi trong kiểm tra, thanh tra do vừa chứa dữ liệu điện tử, lại dễ dàng nhận biết bằng mắt thường và chống làm giả; chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật thuế...

Tuy nhiên, hiện nay còn có nhiều sản phẩm, nhất là rượu thủ công, bày bán công khai trên thị trường, nhưng không đăng ký, dán tem.

Để góp phần quản lý sản lượng tiêu thụ, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường giải pháp, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tem điện tử đối với sản phẩm thuốc lá, rượu sản xuất, tiêu thụ trong nước.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng, đổi mới, đa dạng đến tổ chức, cá nhân tại các phường, xã, thị trấn, thôn xóm, tổ dân phố về quản lý, sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu, thuốc lá;

Căn cứ hướng dẫn của Tổng Cục Thuế tại Công văn số 285/TCT-TVQT ngày 23/1/2024, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh Nam Định, đảm bảo thành phần theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế;

Nghiên cứu xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ thường trực quản lý tem điện rử rượu, tem điện tử thuốc lá; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/7) và khi hết năm (trước ngày 25/1/2025), Tổ thường trực báo cáo Tổng cục Thuế, UBND tỉnh về kết quả và giải pháp tăng cường quản lý tem điện tử gắn với quản lý thuế;

Cục Thuế tỉnh chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp để rà soát các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá đang hoạt động trên địa bàn để xác định các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất, sản xuất tiêu thụ ổn định phải đăng ký cấp phép, đăng ký kê khai nộp thuế, đăng ký, sử dụng tem điện tử theo quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế, đăng ký, sử dụng tem điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu, thuốc lá;

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các phần việc có liên quan với Cục Thuế tỉnh. Trong đó, chú trọng phối hợp kết nối dữ liệu dân cư với ngành thuế để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về dán tem đối với rượu, thuốc lá.

Nguyễn Kiên (t/h)