Từ lãi hàng trăm tỷ, bán niên 2023 Eurowindow Holding chỉ còn lãi 23 tỷ

Admin
Nửa đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Eurowindow Holding ghi nhận mức lãi sau thuế chỉ 23,7 tỷ đồng, giảm tới 54% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Eurowindow Holding chỉ đạt 0,305%, thấp hơn cùng kỳ 0,24 điểm %. Đây cũng là ROE thấp nhất trong các kỳ báo cáo của công ty này trên HNX.

Kết quả bán niên 2023 phản ánh sự thụt lùi rất sâu của Eurowindow Holding, bởi những năm trước đó, công ty này ghi nhận lợi nhuận sau thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, năm 2020, Eurowindow Holding lãi 196 tỷ đồng (ROE 2,604%), năm 2021 lãi 127 tỷ đồng (ROE 1,641%), năm 2022 lãi tới 249 tỷ đồng(ROE 2,548%).

Bên cạnh sự đi xuống về kết quả kinh doanh, bán niên 2023 cũng ghi nhận sự suy giảm về quy mô tài sản của Eurowindow Holding. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng tài sản của công ty đã liên tục gia tăng, từ 14.824 tỷ đồng lên 16.145 tỷ đồng (tương đương tăng 9%), nhưng đến 30/6/2023 chỉ còn 15.274 tỷ đồng (tương đương giảm 5%).

Nguồn cơn của sự suy giảm này đến từ việc vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 đã giảm tới 20% so với thời điểm kết năm 2022, chỉ còn 7.833 tỷ đồng. Đây là lần suy giảm vốn chủ sở hữu đầu tiên trong suốt giai đoạn 2021 – 2023.

Trái ngược với diễn biến của vốn chủ sở hữu, nợ phải trả của Eurowindow Holding tại ngày 30/6/2023 đã bật tăng 17% so với thời điểm kết năm 2022, lên 7.441 tỷ đồng. Đây cũng là lần gia tăng nợ đầu tiên trong suốt giai đoạn 2021 – 2023.

Các diễn biến nói trên đã khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bán niên 2023 của Eurowindow Holding tăng từ 0,65 lần (2022) lên 0,95 lần (6 tháng 2023). Dù vậy, mức tăng này là rất nhỏ, hệ số cũng rất thấp, không tạo ra bất cứ quan ngại nào.

Nói thêm về nợ, cơ cấu nợ phải trả của Eurowindow Holding ghi nhận tỷ trọng khá thấp của nợ trái phiếu. Trong khoảng 2021 đến nay, nợ trái phiếu của công ty chỉ chiếm khoảng 1% tổng nợ phải trả.

Trong năm 2022, Eurowindow Holding đã chi trả 17,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu: EWHCH2124001 (được phát hành 22/10/2021, kỳ hạn 3 năm, giá trị phát hành 250 tỷ đồng, trả lãi 6 tháng/lần). Nửa đầu năm 2023, công ty tiếp tục chi trả thêm 5,2 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.