Agribank lên kế hoạch lãi trước thuế gần 27.000 tỷ đồng

Admin
Tuy nhiên, con số có thể sẽ được điều chỉnh theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.
Agribank lên kế hoạch lãi trước thuế gần 27.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024. Trong đó, Agribank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 26.960 tỷ đồng, con số này sẽ được điều chỉnh theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Trước đó, năm 2023, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 25.859 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch lợi nhuận, tổng tài sản Agribank trong năm nay dự kiến tăng 5-8%, phù hợp với tăng trưởng vốn huy động; Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư dự kiến tăng từ 5-8%, điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng tín dụng; Dư nợ tín dụng sẽ tăng tối đa 12,5% và thực hiện theo thông báo của NHNN (nếu có); Tỷ lệ nợ xấu dự kiến được kiểm soát dưới 2%; Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn sẽ nhỏ hơn 1,85%.

Agribank cho biết năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động. Ngân hàng tập trung nghiên cứu xu thế hoạt động ngân hàng trong tương lai để có chiến lược, giải pháp phù hợp về mạng lưới, hoạt động và nhân sự của các chi nhánh; rà soát, xây dựng lộ trình cơ cấu lại mạng lưới và hoạt động các chi nhánh, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.