MEGASTORY

Đây là lý do UBCK không đồng ý Vietnam Airlines hoãn công bố báo cáo tài chính

15/05/2022 06:42

Trước đề nghị của Vietnam Airlines xin hoãn công bố báo cáo tài chính quý I/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, lý do hoãn công bố báo cáo của Vietnam Airlines là không phù hợp.

Cụ thể, ngày 29/4, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam  - Vietnam Airlines (mã: HVN) đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung đề nghị được hoãn công bố báo cáo tài chính quý I/2022.

Vietnam Airlines đưa ra lý do những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, nhân viên của hãng phải cách ly, điều trị tại nhà, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự làm công tác kế toán.

Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý I/2022. Do vậy, Vietnam Airlines chưa thể thực hiện công bố thông tin quý I/2022 theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán không đồng ý lý do Vietnam Airlines hoãn công bố báo cáo tài chính - Ảnh 1.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Sau khi xem xét báo cáo của Vietnam Airlines, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng: "Lý do mà Vietnam Airlines đưa ra trong công văn ngày 29/4 là không phù hợp".

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Vietnam Airlines phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Ủy ban này đề nghị Vietnam Airlines khẩn trương công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo thường niên năm 2021.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính, tổ chức niêm yết cổ phiếu quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, tức là báo cáo quý I/2022 phải được công bố chậm nhất vào ngày 20/04/2022.

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm, tức là báo cáo năm 2021 phải được công bố chậm nhất vào ngày 31/3/2022.

Cũng theo báo cáo tài chính quý IV/2021 (chưa kiểm toán) của Vietnam Airlines cho thấy tổng công này lỗ sau thuế 13.338 tỷ đồng trong năm trước.

Lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12 lên đến 21.978 tỷ đồng, tương đương gần một tỷ USD.

Theo báo cáo, doanh thu quý IV/2021 của hãng đạt hơn 9.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ năm 2020, luỹ kế cả năm doanh thu đạt 28.093 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 của HVN lỗ 1.184 tỷ đồng, luỹ kế cả năm lỗ 13.337 tỷ đồng.

THẾ ANH
Bạn đang đọc bài viết "Đây là lý do UBCK không đồng ý Vietnam Airlines hoãn công bố báo cáo tài chính" tại chuyên mục THỜI SỰ. Mọi thông tin phản hồi xin gọi hotline (086.982.0727hoặc gửi về địa chỉ email (truyenthongtxt@gmail.com).