Mức phạt ôtô, xe máy chạy quá tốc độ mới nhất năm 2024

Admin
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP mức phạt đối với hành vi điều khiển xe cơ giới giao thông chạy quá tốc độ được quy định như sau.
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với ôtô
Phạt tiền từ 800 – 1 triệu đồng đối với ôtô chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.
Phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng đối với chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
Phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng đối với chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.
Muc phat oto, xe may chay qua toc do moi nhat nam 2024
Phạt tiền từ 800 – 1 triệu đồng đối với ôtô chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.
Phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng đối với chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.
Ngoài hình thức phạt tiền, người điều khiển ô tô sẽ bị các hình phạt bổ sung căn cứ vào khoản 11, điều 5, nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:
Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng, tịch thu phương tiện khi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h; chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ.
Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng khi chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h.
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với môtô, xe gắn máy
Phạt tiền từ 300 – 400 nghìn đồng đối với chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.
Phạt tiền từ 8 – 1 triệu đồng đối với chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.
Phạt tiền từ 4 – 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng đối với: Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h và không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông.
Phạt tiền từ 6 – 8 triệu và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng đối với điều khiển xe thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP cũng quy định mức phạt bổ sung đối với xe máy, mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ như sau:
Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng, tịch thu phương tiện đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h, chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ.
Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng khi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h.
Như vây, nếu điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, người lái xe sẽ bị tước giấy phép lái xe. Thời gian tước bằng sẽ phụ thuộc vào vận tốc vượt nhiều ra sao.
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với máy kéo, xe máy chuyên dùng
Phạt tiền từ 400 – 600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến 10km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 100/2019).
Phạt tiền từ 800 – 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h (Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 100/2019).
Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm a Khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019).
Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h (Điểm b Khoản 6 Điều 7 Nghị định 100/2019).
Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng GPLX (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 2 tháng đến 4 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019).