Tài xế có được cấp, đổi giấy phép lái xe khi chưa nộp phạt vi phạm giao thông?

Phạm Đức Trọng
Từ ngày 1/1/2025, nếu tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị phạt  hành chính mà chưa nộp phạt sẽ bị từ chối cấp, đổi, cấp lại GPLX.

Đáng chú ý, tại khoản 4 Điều 62 của luật này về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe có quy định chưa cấp, đổi giấy phép lái xe cho người chưa hoàn thành việc nộp phạt vi phạm giao thông.

Cụ thể, giấy phép lái xe (GPLX) chỉ được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu. Nội dung sát hạch lái xe phải phù hợp với hạng GPLX và chương trình đào tạo lái xe. Hoạt động sát hạch lái xe ô tô phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe; hoạt động sát hạch lái xe mô tô thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe hoặc tại sân tập lái đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

t2atgt-1720565668.jpg
Từ ngày 1/1/2025, nếu tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị phạt  hành chính mà chưa nộp phạt sẽ bị từ chối cấp, đổi, cấp lại GPLX.

Người có GPLX được đổi, cấp lại trong các trường hợp: GPLX bị mất; GPLX bị hỏng không còn sử dụng được; theo thời hạn ghi trên GPLX; thay đổi thông tin ghi trên GPLX; GPLX nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng; GPLX do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cũng tại khoản 4 Điều 62 quy định: Chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, từ ngày 1/1/2025, nếu tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị phạt hành chính mà chưa nộp phạt sẽ bị từ chối cấp, đổi, cấp lại GPLX. Chỉ khi chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính xong mới được xử lý việc cấp, đổi, cấp lại GPLX.

PHƯƠNG NAM (T/h)

PHƯƠNG NAM