Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1-7

11/06/2021 07:29

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1-7-2021, sẽ có thêm 3 nhóm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Nhóm đối tượng thứ nhất là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo (trừ trường hợp không có người phụng dưỡng vì đã hưởng chính sách khác); đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn.

Nhóm đối tượng thứ hai là trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn, nhưng không thuộc các trường hợp đã thụ hưởng chính sách khác (trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; trẻ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng...). Nhóm đối tượng thứ ba là người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng.

Nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ, thì mỗi trường hợp chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế có quyền lợi cao nhất.

MINH VŨ
Bạn đang đọc bài viết "Thêm 3 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1-7" tại chuyên mục THỜI SỰ. Mọi thông tin phản hồi xin gọi hotline (086.982.0727hoặc gửi về địa chỉ email (truyenthongtxt@gmail.com).