DIC Corp (DIG) huy động được 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11,25%/năm

Kinh tế và Đời sống
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HOSE) vừa phát hành trái phiếu mã DIGH2326001, kỳ hạn 03 năm, phát hành ngày 29/12/2023 và đáo hạn ngày 29/12/2026. Mệnh giá phát hành là 600 tỷ đồng và lãi suất là 11,25%/năm.
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Năm 2023, DIC Corp đã thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, giảm dư nợ trái phiếu từ 1.861,8 tỷ đồng, về 1.142,1 tỷ đồng, tức giảm 719,7 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu mã DIGH2124002 với tổng giá trị 461 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/09/2024 và kỳ tính lãi từ ngày 30/09/2023 đến 30/03/2024 với lãi suất 12,65%/năm; trái phiếu mã DIGH2124003 với tổng giá trị 439 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, kỳ tính lãi từ ngày 26/5/2023 đến 26/11/2023 với lãi suất 12,85%/năm; và trái phiếu mã DIGH2326001, tổng giá trị là 300 tỷ đồng, đáo hạn ngày 29/12/2026, kỳ tính lãi từ ngày 29/12/2023 đến ngày 29/06/2024 với lãi suất 11,25%/năm.

Như vậy, so với 3 trái phiếu đang lưu hành, trái phiếu mà DIC Corp mới phát hành có lãi suất thấp hơn.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 433,84 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 67,61 tỷ đồng, tăng 23,86 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 28,1%, về còn 23,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 6,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,13 tỷ đồng, về 102,64 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 13,5%, tương ứng giảm 3 tỷ đồng, về 19,23 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 57,9%, tương ứng giảm 32,3 tỷ đồng, về 23,48 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 978,2%, tương ứng tăng thêm 32,77 tỷ đồng, lên 36,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 16,9%, tương ứng giảm 13,24 tỷ đồng, về 64,97 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, lợi nhuận cốt lõi của Công ty DIC Corp ghi nhận chỉ 14,19 tỷ đồng.

Có thể thấy, lãi đột biến trong quý IV/2023 chủ yếu do việc tiết giảm chi phí tài chính, đồng thời lãi công ty liên doanh/liên kết tăng đột biến.

Công ty DIC Corp thuyết minh chi phí tài chính giảm chủ yếu do chi phí lãi vay giảm từ 45,8 tỷ đồng, về 16,4 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.027,5 tỷ đồng, giảm 46,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 165,35 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 216,7 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành 15,5% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 07/02, cổ phiếu DIG giảm 250 đồng, về 27.300 đồng/cổ phiếu.

Hà Trần (t/h)