Bản tin Doanh nghiệp ngày 03/2: CIG chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá 10 ngàn đồng

Kinh tế và Đời sống
CTCP COMA 18 (CIG – HOSE) thông qua triển khai phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu CIG chào bán 25 triệu cổ riêng lẻ, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024.